0
คู่มือสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) กรมราชทัณฑ์
ประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานในตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ โดยการสอบข้อเขียนตามขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) กรมราชทัณฑ์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานในตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- นโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงการดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563
- กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษา พ.ศ. 2563
- กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563
- กฎกระทรวงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2563
- กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2563
- กฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขัง และการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637160 (ปกอ่อน) 310 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 19 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน