0
คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม. ทั้งเรื่องของความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และื่อน ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
- การติดต่อสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน
- การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์
- การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
- การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
- การเผยแพร่ข่าวผ่าน News Media
- การแถลงข่าว การจัดสัมนา การจัดประชสสัมพันธ์เคลื่อนที่
- การจัดนิทรรศการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632004 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 19 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน