0
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับปฏิบัติงาน
หนังสือ284.05 บาท
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับปฏิบัติงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634305 (ปกอ่อน) 354 หน้า
ขนาด: 208 x 293 x 22 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน