0
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ สวัสดิการข้าราชการ วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ สวัสดิการข้าราชการ วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลรือน พ.ศ. 2551
- ระเบียบสำนักนายกรัมนตรีว่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- สิทธิประโยชน์และสวัสติการข้าราชการ
- วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ
- ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี
- การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
- การคุ้มครองพิทักษสตรี
- ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634961 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 18 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน