0
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
- พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
- การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม
- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
- การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632219 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 18 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน