0
คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กทม.
สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ ที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัด กทม.
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัด กทม. ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ออกสอบ อธิบายแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความหมายของคำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ความบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
- การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
- การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม
- การบริหารจัดการและควบคุมการนำระบบ Social Network มาใช้ในการทำงาน
- การบริหารจัดการภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- ทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632066 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 20 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน