0
คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับรัฐบาลดิจิทัล หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแล การบำรุงรักษา ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กทม. โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับรัฐบาลดิจิทัล หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแล การบำรุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยของระบบ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับรัฐบาลดิจิทัล
- หลักคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
- พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติวด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- การวิเคราะห์ ออกเบบ การพัฒนา การดูแลการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล
- ระบบบริหารจัดกรฐานข้อมูล (Database Management System)
- ระบบปฏิบัติการ (Operating system)
- ระบบการสื่อการข้อมูล (Data communication system)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634596 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 206 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน