0
คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและภารกิจความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและภารกิจความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ความสามารถหรือทักษะการศึกษา รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแรงงาน นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงงาน ความสามารถในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือทักษะด้านประสานงานทางวิชาการ และโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
- การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแรงงาน นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- มาตรฐานแรงงานไทย
- ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- แนวโน้มตลาดแรงงานปี 2564
- การประสานงานทางวิขาการ และโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ
- การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
- โควิด-19 ระลอกใหม่ ผลกระทบในตลาดแรงงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636682 (ปกอ่อน) 282 หน้า
ขนาด: 207 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน