0
คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปใช้สอบทุกตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม การเมือง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเขียนโครงการการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office
- คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- ความรู้เกี่ยวกับด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการฝึกอบรม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631601 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน