0
คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไป เศรษฐศาสตร์ สังคม การเมือง การใช้คอมพิวเตอร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อมูลที่เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ความรู้พื้นฐานทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ ข้อกำหนด คำชี้แจง ประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงสร้าง ภารกิจพาณิชย์จังหวัด
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
- หลักการบัญชี
- นโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162469893 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 16 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน