0
คู่มือสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านการคลัง ด้านเศรษฐมิติ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านการคลัง และด้านเศรษฐมิติ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562
- ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633841 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน