0
คู่มือสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความรู้รู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การจักทำแผนยุทธศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการยุคใหม่
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637368 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน