0
คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม หลักและวิธีการจัดทำแผนงานและโครงการ วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กทม. ทั้งเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม หลักและวิธีการจัดทำแผนงานและโครงการ วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม
- การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม
- ท้องถิ่นศึกษา
- การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์วัฒนธรรม
- ขนบธรรมเนียมประเพณี
- วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
- ประวัติศาสตร์ทั่วไป
- ปรัชญาและศาสนา
- ศิลปศึกษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632059 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน