0
คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธี และราชพิธี
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธี และราชพิธี และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม
- ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม
- การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก
- การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
- การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรรม
- วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
- ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633476 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน