0
คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย นโยบายด้านการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การประเมินผลการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 2554
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กทม. ทั้งเรื่องของนโยบายด้านการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การประเมินผลการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
- นโยบายด้านการศึกษา
- แผนงาน/โครงการ
- การวางแผนการศึกษา
- มาตรฐานสถานศึกษา
- หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
- การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
- เทคโนโลยีทางการศึกษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631960 (ปกอ่อน) 302 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 19 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน