0
คู่มือสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถที่มช้ในดารปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ ในหน้าที่ของตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ได้แก่ วิชาการสหกรณ์ นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถที่มช้ในดารปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ ในหน้าที่ของตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ได้แก่ วิชาการสหกรณ์ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
- นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่งเสริมสหกรณ์
- พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
- ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
- ความรู้ด้านการตลาด
- ความรู้ด้านการบริหารการเงิน การบัญชี
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศ และด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633780 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 105 x 180 x 9 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน