0
คู่มือสอบนักวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 1 และหมวด 3 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมนักวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 1 และหมวด 3 ฯลฯ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 1 และหมวด 3
- ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจและภารกิจของคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 หมวด 1 และหมวด 3
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 หมวด 1 และหมวด 3
- ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทะิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561
- ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
- กติกรระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)
- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633506 (ปกอ่อน) 282 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน