0
คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำ หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาประกอบด้วยความร้เูกี่ยวกับการเนื้อหาพ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
- หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
- ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม
- หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- การเผยแพร่ รณรงค์ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- การแก้ไขฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
- ภาวะโลกร้อน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840131423 (PDF) 279 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน