0
คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย การสุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการตรวจวิเคราะห์และการแปลผล การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเบื้องต้น การสุขาภิบาลโรงงาน การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม. โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การสุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการตรวจวิเคราะห์และการแปลผล การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเบื้องต้น การสุขาภิบาลโรงงาน การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- พระราชบัญยัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
- การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเบื้องต้น
- การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป
- การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การควคุมมลพิษแวดล้อมทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง
- การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล
- การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค
- การสุขภาภิบาลที่พักและอาคาร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631922 (ปกอ่อน) 290 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน