0
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี และงบประมาณ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หลักการบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ
หนังสือ275.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี และงบประมาณ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หลักการบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบ้องต้น
- ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครับ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
- ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637559 (ปกอ่อน) 334 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 21 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน