0
คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ด้านการวางแผน การจัดการ และบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ และตะกอนจากแม่น้ำ คลอง สระน้ำ ระบบบำบัดฯ
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กทม. โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ด้านการวางแผน การจัดการ และบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ และตะกอนจากแม่น้ำ คลอง สระน้ำ และระบบบำบัด และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- การวางแผน การจัดการและบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
- การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ และตะกอนจากแม่น้ำ คลอง สระน้ำ และระบบบำบัดต่าง ๆ
- การวิเคราะห์วิจัย ทดลอง ตรวจสอบ ตวงวัดและควบคุม คุณภาพน้ำ มูลฝอยตะกอน สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์
- การควบคุมระบบบำบัดน้ำ ตะกอน มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ไขมันและน้ำมัน
- การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูง
- ระบบมาตรฐานระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 17025
- ระบบประกันคุณภาพการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
- การจัดการห้องปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี
- การเผยแพร่ รณรงค์ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634619 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 20 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน