0
คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม. โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
- ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ
- ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
- หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- การวิเคราะห์ วางแผน บริหาร ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ข้อบัญญัติกรุงทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยรายรับ- รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634480 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน