0
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา และแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าภูมิภาค พ.ศ.2503 พร้อมเจาะข้อสอบ การจัดทำแผน/โครงการ การบริหารแผนงานและโครงการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมา แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2560 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าภูมิภาค พ.ศ. 2503 พร้อมเจาะข้อสอบ การจัดทำแผน โครงการ การวางแผนงานและโครงการ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ความรู้ด้านงบประมาณ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์และแผน เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมา
- แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าภูมิภาค พ.ศ.2557-2566
- พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503
- การจัดทำแผน/โครงการ
- การบริหารแผนงานและโครงการ
- การวิเคาะห์นโยบายและแผน
- การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
- ความรู้ด้านงบประมาณ
- การติดตามและประเมินผล
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164630178 (ปกอ่อน) 262 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน