0
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
- การวิเคราะห์นโยบายและแผน
- การจัดทาแผนงาน โครงการ
- การบริหารแผนงานและโครงการ
- การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637139 (ปกอ่อน) 314 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 20 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน