0
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูปประเทศ ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูปประเทศ ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
- นโยบายรัฐบาล
- ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
- การวิเคราะห์นโยบาย
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632233 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 17 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน