0
คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงขแงกระแสสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ สังคม งานสังคมสงเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงโคลงสร้างประชากร เช่น สังคมของผู้สูงอายุ
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสถนการณ์ ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัด สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เช่น สังคมของผู้สูงอายุ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2564
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติคุ้คมครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
- พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
- พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
- พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637009 (ปกอ่อน) 326 หน้า
ขนาด: 463 x 292 x 20 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน