0
คู่มือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ ได้แก่ สำรวจ วิเคราะห์ วิจัยปัญหาโภชนาการและสุขภาพประชาชน การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่สมดุล
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ ได้แก่ สำรวจ วิเคราะห์ วิจัยปัญหาโภชนาการและสุขภาพประชาชน การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่สมดุล การวางแผนเฝ้าระวังและประเมินภาวะโภชนาการด้วยวิธีต่าง ๆ และอีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- การสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยปัญหาโภชนาการและสุขภาพของประชาชน
- การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่สมดุล
- การค้นคว้า และทดลอง วิเคราะห์คุณค่าอาหารและสารอาหารตามหลักวิชาการอาหารและโภชนาการ
- การส่งเสริมโภชนาการแบบต่าง ๆ
- การควบคุม ตรวจสอบ การบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามหลักโภชนาการและโภชนบำบัด
- ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
- พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ.2510
- หลักการโภชนาการที่เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634527 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 16 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน