0
คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตรประจำแผนกปกครอง กองการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประจำแผนกปกครอง กองการปกครอง สำนักงานกำลังพล กรมเสมียรตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตรประจำแผนกปกครอง กองการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476
- ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
- พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535
- เทคนิคการสอบสัมภาษ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632790 (ปกอ่อน) 266 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1994
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน