0
คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป) กองบัญชาการกองทัพไทย (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร (วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป) กองบัญชาการกองทัพไทย ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งสอบเหมือนกัน ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 60 ข้อ 60 คะแนน ดังนี้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

วิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
ฯลฯ

วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3

วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ
- แนวข้อสอบ คำศัพท์
- แนวข้อสอบ โครงสร้าง
ฯลฯ

- วิชาความรู้ทั่วไป
- ความรู้ด้านการทหารของไทย
- ค่านิยมคนไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840131478 (PDF) 286 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน