0
คู่มือสอบนายร้อยตำรวจสายปราบปราม เล่ม 2 (PDF)
ข้อสอบแนวถาม-ตอบ และแนวคำพิพากษาศาฎีกา ของประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายลักษณะพยาน ที่อธิบายหลักกฎหมายสำคัญมากมายครบถ้วยตั้งแต่อดีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ข้อสอบแนวถาม-ตอบ และแนวคำพิพากษาศาฎีกา ของประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายลักษณะพยาน ที่อธิบายหลักกฎหมายสำคัญมากมายครบถ้วยตั้งแต่อดีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมสอบสอบนายร้อยตำรวจสายปราบปราม

สารบัญ

- ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- คำพิพากษาศาลฏีกา ประมวลกฎหมายอาญา
- ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะพยาน
- คำพิพากษาศาลฎีกา กฎหมายลักษณะพยาน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840233707 (PDF) 464 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน