0
คู่มือสอบนายร้อยตำรวจสายอำนวยการ ชั้นสัญญาบัตร
ประกอบด้วย ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลัษณะที่ 54 งานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติมฯลฯ
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนายร้อยตำรวจสายอำนวยการ ชั้นสัญญาบัตร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลัษณะที่ 54 งานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
- ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับทักษะงานอำนวยการ
- เจาะข้อสอบทักษะงานอำนวยการ
- แนวข้อสอบวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
- แนว พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
- แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินคลัง การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637276 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 206 x 291 x 26 มม.
น้ำหนัก: 970 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน