0
คู่มือสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            ชุดคู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจสายป้องกันและปราบปราม วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการ ได้เรียบเรียงขึ้นเป็นเล่มเพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยประกอบไปด้วยการสรุปเนื้อหาวิชาความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยเจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบายที่ให้เข้าใจง่ายจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- เจาะข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) รวม 365 ข้อ
- สรุปเนื้อหาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา
- เสียงและอักษรไทย
- หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
- การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย
- การอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ
- เจาะข้อสอบเรื่องการสะกดคำ
ฯลฯ
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
ฯลฯ
- เจาะข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 309
- เจาะข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่ 1 329
- เจาะข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่ 2 333
- เจาะข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 338
- เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840086570 (PDF) 350 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน