0
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ฯลฯ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ฯลฯ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
- เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.
- เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634466 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน