0
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในหน้าที่ของตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในหน้าที่ของตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
- นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่งเสริมสหกรณ์
- พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633810 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน