0
คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี
ประกอบด้วย กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนิติกร กรมบังคับคดี ประกอบด้วย กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637573 (ปกอ่อน) 362 หน้า
ขนาด: 207 x 290 x 23 มม.
น้ำหนัก: 850 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน