0
คู่มือสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง การบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง การบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559
- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2535
- พระราชบัญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635418 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน