0
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และพระราชบัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ภายในเล่มประกอบด้วย พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และพระราชบัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสุงสุด
- พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
- พระราชบัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632172 (ปกอ่อน) 266 หน้า
ขนาด: 204 x 291 x 16 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน