0
คู่มือสอบบุคลากร 4 การไฟฟ้านครหลวง
ประกอบด้วย วิชาความรู้ทั่วไป Aptitude Test Personality Test ทดสอบพฤติกรรมสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง วิชาเฉพาะตำแหน่ง การบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบบุคลากร 4 การไฟฟ้านครหลวง พร้อมแบบทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป Aptitude Test Personality Test ทดสอบพฤติกรรมสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง วิชาเฉพาะตำแหน่ง การบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ
- แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์
- ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ
- การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
- การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
- ทดสอบพฤติกรรมตามสรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง
- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
- ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพกรมนุษย์
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631137 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน