0
คู่มือสอบบุคลากร ระดับ 4 บริษัท ขนส่ง จำกัด (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         คู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่ง บุคลากรบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ ผู้สมัครสอบ ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ ขึ้นมาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด
- แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษาในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
- บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
- เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
- ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)
- หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร
- การบรรจุและการแต่งตั้ง
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล
- แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.
- แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.
- แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.
- แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840090515 (PDF) 265 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน