0
คู่มือสอบพนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาง์ปัญญา (Aptitude Test) แบบทดสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ และอีกมากมาย
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบพนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาง์ปัญญา (Aptitude Test) แบบทดสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
- แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
- การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
- ระบบการจัดเก็บเอกสาร
- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการที่ดี
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633360 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 19 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน