0
คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกันองค์กร ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกันองค์กร ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
- แผนกลยุทธ์ สคช.ปรำจำปี พ.ศ.2556-2560
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรร พ.ศ.2526
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634695 (ปกอ่อน) 282 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน