0
คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
ประกอบด้วย สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริง เหตุผล การกำหนดประเด็นของเรื่อง และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบพนักงานปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริง เหตุผล การกำหนดประเด็นของเรื่อง และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายมหาชน
- ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายปกครอง
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635029 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน