0
คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและปกครอง อาทิ การเลือกตั้งระดับชาติ การประชามติ ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและปกครอง อาทิ การเลือกตั้งระดับชาติ การประชามติ ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและปกครองได้แก่
- การเลือกตั้งระดับชาติ
- การประชามติ และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
- การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า-ออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย และการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว
- ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
ฯลฯ

2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขฉบับที่ 1 2564
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555
- พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636934 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 19 มม.
น้ำหนัก: 695 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน