0
คู่มือสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง
ประกอบด้วย Aptitude Test, Attitude Test, Personality Test, ภาษาอังกฤษ, ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง, จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ
- การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
- ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง
- ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ
- การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
- วิธีการจัดเก็บข้อมูล การและจัดทำฐานข้อมูลพัสดุ
- จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
- การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e- market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
- แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633414 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 18 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน