0
คู่มือสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิ ปวช.)
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ งานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ ฯลฯ ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพากร เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบพนักงานภาษีสรรพากร (วุฒิ ปวช.) สังกัดกรมสรรพากร ประกอบด้วย การทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ งานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพากร เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตอบเมื่อเจอข้อสอบจริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
- ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- ความรู้ด้านงานพัสดุ
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631021 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 15 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน