0
คู่มือสอบพนักงานภาษีสรรพากร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร
ประกอบด้วย การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรร ณ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบพนักงานภาษีสรรพากร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบ นายกรัฐมนตรี ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพกร เกี่ยวกับภาษีอากร และกรมสรรพากร พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544
- ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
- ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ
- ความรู้ด้านงานพัสดุ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634688 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน