0
คู่มือสอบพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ และการรักษาความลับ ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพกร
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) กรมสรรพากร ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ และการรักษาความลับ ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพกร เกี่ยวกับภาษีอากร และกรมสรรพากร พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
- ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633728 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 17 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน