0
คู่มือสอบภาค ก. กทม.
ประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบที่ใช้ในการเตรียมสอบ ภาค ก. กทม. ประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน) แบบตรงประเด็น อ่านได้ทุกระดับ พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)
- คณิตศาสตร์ทั่วไป
- อนุกรม
- การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไวยากรณ์ (Structure) ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไวยากรณ์ (Structure) ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบบทสนทนา (Conversation)
ฯลฯ

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
-แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637481 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 20 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน