0
คู่มือสอบภาษาเยอรมัน : Start Deutsch 1
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานของผู้เข้าสอบไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบให้ได้ประกาศนียบัตร A1 ของสถาบันเกอเธ่ (Goethe - Zertifikat A1)
หนังสือ446.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือสอบภาษาเยอรมัน Start Deutsch 1" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานของผู้เข้าสอบไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบให้ได้ประกาศนียบัตร A1 ของสถาบันเกอเธ่ (Goethe-Zertifikat   A1)

    ในเล่มเป็นการอธิบายแนวข้อสอบอย่างละเอียด พร้อมทั้งคำชี้แจงในเรื่องหลักเกณฑ์การให้คะแนนและการประเมินทักษะทั้งสี่ในข้อสอบ (การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจภาษาเยอรมันในข้อสอบได้อย่างถ่องแท้และรู้จักลักษณะของข้อสอบเป็นอย่างดี สามารถฝึกฝนเองและสอบได้

    ในการสอบนั้น นอกจากความรู้ความสามารถเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์ และการใช้คำพูดภาษาเยอรมันที่กำหนดไว้ในการสอบ Start Deutsch 1 แล้ว ผู้เข้าสอบยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความคิดของคนเยอรมัน วิถีชีวิตแบบเยอรมัน และระบบสังคม วัฒนธรรมเยอรมันอีกด้วย

    ผู้ที่ผ่านการสอบ Start Deutsch 1 สามารถนำประกาศนียบัตร A1 ที่ได้รับไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถทางภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เพื่อไปศึกษาต่อ ไปทำงาน หรือไปใช้ชีวิตกับคู่สมรสในประเทศเยอรมนีได้

สารบัญ

บทนำ
- การสอบ Start Deutsch 1
- ผู้เข้าสอบและการวัดผล
- ความสามารถในการสื่อสารภาษาเยอรมันในระดับ A2
ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ
- การสอบฟังและการประเมิน
- การสอบอ่านและการประเมิน
- การสอบเขียนและการประเมิน
- การสอบพูดและการประเมิน

ตัวอย่างข้อสอบ Start Deutsch 1
- ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1
- ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340577 (ปกอ่อน) 302 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน