0
คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้สอบทุกตำแหน่ง ระดับ ปวส.
ประกอบด้วย ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) ประกอบด้วย การคิดคำนวณ, การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล, เงื่อนไข, มิติสัมพันธ์, การจับใจความ, การใช้เหตุผล และการสรุปความ ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้สอบทุกตำแหน่ง ระดับ ปวส. ทั้งความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) ประกอบด้วย การคิดคำนวณ, การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล, เงื่อนไข, มิติสัมพันธ์, การจับใจความ, การใช้เหตุผล การสรุปความ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E
- แนวข้อสอบตามความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบตามความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
- แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632752 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน